Így teszi egyszerűvé a Precognox a szövegelemzést

A mesterséges intelligencia mindennapokban történő használata hatalmas lépéseket tett előre a Chat GPT-nek köszönhetően, azonban korai lenne azt mondani, hogy a technológia elérte volna csúcspontját. Mint minden eszköz, így a mesterséges intelligencia is akkor a legeffektívebb, ha a benne rejlő potenciált egy adott területre specializálva alkalmazzuk.
A Precognox virtuális asszisztense pontosan ezt teszi.

Miben nyújt újat a Precognox asszisztense?

A Chat GPT egyik nagy hátránya, hogy hatalmas mennyiségű szöveges állományt nem tud megfelelően kezelni.

Ennek a problémának a feloldása képezi az alapját a Precognox virtuális asszisztensének.  Ha a Chat GPT egy svájci bicska, akkor a Precognox virtuális asszisztense egy rozsdamentes acélból készült, penge éles konyhai kés.

A virtuális asszisztensünk különlegessége abban rejlik, hogy mindig az adott cég adatbázisát veszi alapul
a munkavégzéséhez. 

Ez úgy lehetséges, hogy fejlesztőink az elérhető adatbázist feldolgozzák, a konkrét feladathoz legjobban illeszkedő méretű, kisebb részekre bontják, majd vektorizálják. A későbbiekben mindig az aktuális kérdéshez legrelevánsabb szövegrészeket használják a nagy nyelvi modellekkel való válaszok generálására.

A rendszer működése független a feldolgozandó adatok méretétől és azok darabszámától. Mindemellett, ha a feldolgozandó adatok egy saját felhasználói hozzáférést biztosító rendszerben találhatóak, akkor ezt a felhasználó szintű engedélyezést
is érvényesítésre kerül az  asszisztens használata során. Így minden felhasználó csak olyan adattal kapcsolatban kaphat bármilyen választ, amihez eredendően is hozzáférése van.

A feltett kérdések megválaszolása során az eredeti dokumentumot és a konkrét dokumentum részletet is biztosítja a rendszer a felhasználó számára.

Milyen területeken lehet alkalmazni ezt az asszisztenst?

Klisés azt leírni, hogy ebben a technológiában rejlő potenciál szinte végtelen, ezért bemutatunk két konkrét példát
a Precognox virtuális asszisztensében rejlő lehetőségekre, egyiket a piaci, a másikat pedig a tudományos szektorból.

A Precognox asszisztense két oldalról is tud segíteni például az ügyfélszolgálatban, mind a felhasználók, mind a dolgozók oldaláról. A felhasználói oldalról az adott ügyfél interakcióba tud lépni az asszisztenssel egy chat ablakon keresztül,
ahol az asszisztens gyorsan és összefüggően tud válaszolni az ügyfél esetleges kérdéseire az A.I. számára elérhető
céges adatbázisból. 

Dolgozói oldalról pedig az asszisztenst használva a segítséget nyújtó ügyfélszolgálatosok gyorsan hozzá tudnak férni
az adott esethez kapcsolódó információkhoz, felgyorsítva a segítségnyújtás folyamatát.

Ami az akadémikus felhasználást illeti, a kutatói munkában hatalmas segítséget nyújthat a Precognox asszisztense mind
a kvalitatív, mind a kvantitatív, “big data” alapú kutatások elemzésében. Az előre betáplált és szegmentált anyaghalmaznak köszönhetően a kutatást végző személyek villámgyorsan tudnak példákat és idézeteket előteremteni a kutatás alapját képező adathalmazból. A már korábban említetteknek köszönhetően könnyen lehet feltenni az aszisztensnek kérdéseket a kutatói hipotézis alapján, amire az A.I. koherens, a kontextusnak megfelelő válaszokat és példákat tud felmutatni.
Ez persze nem helyettesíti a tényleges tudományos kutatói munkát, csupán felgyorsítja annak mechanikus részét.

A fejlesztést bízza ránk, a munkát pedig az asszisztensünkre

Mint ahogy azt az elején is írtuk, még nagyon messze van az A.I. és a Chat GPT a csúcstól. Éppen ezért végeznek a Precognox szakemberei már hosszú évek óta tartó kutatói és fejlesztői munkát ezen a szakterületen és céljuk, az ügyfelei igényeinek hatékony kielégítése a legmodernebb technológiák használatával.

Éppen ezért tudjuk azt mondani, hogy virtuális asszisztensünk több szektorban és szakterületen képes egyedi eredményeket felmutatni és lényegesen fel tudja gyorsítani a mindennapi munkavégzést, legyen szó közvéleménykutatások elemzéséről, éves eredmények bemutatásáról vagy adatgyűjtésről.